Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Ledelsen i Skatteetaten

Skatteetaten består av et direktorat og seks divisjoner med landsdekkende ansvar.

Skattedirektoratet er underlagt Finansdepartementet og ledes av skattedirektøren. 

Skattedirektoratet

Skattedirektoratet har fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er etatens kontaktpunkter overfor Finansdepartementet på sine fagområder.

 

Hans Christian Holte_02_thumb.jpg

Hans Christian Holte

Skattedirektør

Jan Magnus_02_thumb.jpg

Jan Munthe Magnus

Direktør, juridisk avdeling

Last ned bilde - Jan Magnus

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig

Astrid Bugge Mjærum_12-ledere.jpg

Astrid Bugge Mjærum

Kommunikasjonsdirektør

Bilde 1 - Astrid Bugge Mjærum
Bilde 2 - Astrid Bugge Mjærum
Bilde 3 - Astrid Bugge Mjærum

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig

Anne Sigrun Moen_02_thumb.jpg

Anne Sigrun Moen

HR-direktør

Bilde 1 - Anne Sigrun Moen
Bilde 2 - Anne Sigrun Moen

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig

Kjetil Moen_03_thumb.jpg

Kjetil Moen

Direktør, virksomhetsstyring

Bilde 1 - Kjetil Moen
Bilde 2 - Kjetil Moen

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig


Divisjonene

Divisjonene har landsdekkende ansvar for hver sine fagområder. 

 

Torstein Hoem_02.jpg

Torstein Hoem

Divisjonsdirektør
informasjonsforvaltning

Martha Gjengedal_03_thumb.jpg

Marta Johanne Gjengedal

Divisjonsdirektør
brukerdialog

Bilde 1 - Marta Gjengedal
Bilde 2 - Marta Gjengedal

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig

Eve Vangsnes Bergli_12.jpg

Eve Vangsnes Bergli

Divisjonsdirektør
innsats

Bilde 1 - Eve Vangsnes Bergli
Bilde 2 - Eve Vangsnes Bergli
Bilde 3 - Eve Vangsnes Bergli

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig

Cecilie_Solum_02.jpg

Cecilie Solum

Divisjonsdirektør
innkreving

Bilde 1 - Cecilie Solum
Bilde 2 - Cecilie Solum

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig

Ann Kjersti Kjeia Sletten_03_thumb.jpg

Ann Kjersti Kjeia Sletten

Divisjonsdirektør
utvikling

Bilde 1 - Ann Kjersti Kjeia Sletten
Bilde 2 - Ann Kjersti Kjeia Sletten

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig

Jørn Leonardsen_02_thumb.jpg

Jørn Leonhardsen

Divisjonsdirektør
IT

Bilde 1 - Jørn Leonhardsen
Bilde 2 - Jørn Leonhardsen
Bilde 3 - Jørn Leonhardsen

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig

 

Slik er Skatteetaten organisert