Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Skattehjelpen

Skattehjelpen er en enhet i Skatteetaten som hjelper skattebetalere som ikke er i stand til å oppfylle skatteforpliktelsene sine eller ivareta rettighetene sine, til å betale riktig skatt.

De som får tilbud om hjelp gjennom Skattehjelpen, får personlig oppfølging og kontakt. Målet er å finne løsninger innenfor regelverket som kan forbedre situasjonen og gjøre skattebetaleren i stand til å betale riktig skatt. Hver enkelt sak blir vurdert individuelt.