Important information

This page is not available in English.

Formater og tekniske spesifikasjoner - Underholdsbidrag

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2020

Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene.

XSD - Underholdsbidrag (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene


Eksempelfiler:

Eksempel - Underholdsbidrag (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (korreksjon) - Underholdsbidrag (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt enkeltoppgave

 

 

Publisert 20. oktober 2020.