This page is not available in english. Most of our content is currently under revision and will be translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Nytt for inntektsåret

Sjekk om endringer i rapportering gjelder deg.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger:

[email protected]

Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Informasjon til sluttbrukersystem-leverandører om integrasjon mot Altinn.

footer/desktop/standard