Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Lån til daglig leder

Daglig leder kan låne penger fra virksomheten. For at et slikt lån skal være lovlig, må visse formelle forhold være på plass.

Det må utarbeides en skriftlig låneavtale. Lånet skal behandles som annen gjeld i virksomhetens balanse. Det skal beregnes og betales markedsrente. Det er videre en forutsetning at daglig leder kan betjene det lånet som virksomheten yter.

Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, kan skattemyndighetene omklassifisere (endre) utbetalingen fra lån til lønn, og skattlegge det deretter. I så tilfelle må det beregnes og betales arbeidsgiveravgift av beløpet.

Hvis daglig leder samtidig er aksjonær eller nærstående til aksjonær, gjelder reglene for lån til personlig aksjonær.

For lån til aksjonær som utbytte, se eksempler på utfylling av skjema for aksjonærlån.

Se hva som gjelder låneregelen for låneopptak foretatt før 7. oktober 2015.

I Skatte ABC kan du lese mer under temaet Lån til aksjonær/deltaker.