This page is not available in english. Most of our content is currently under revision and will be translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Avslutte bedrift

Når du avslutter din bedrift er det viktig at du gjør det på riktig måte. Du kan ha forpliktelser og oppgaver også etter at du har lagt ned. For å unngå tvangsmulkt bør du sette deg inn i hva du må gjøre når. Det hjelper vi deg med her. 

footer/desktop/standard