Important information

This page is not available in English.

Filmer med tips om skattemelding for næringsdrivende

Her finner du korte filmer med tips om skattemelding og næringsoppgaver for næringsdrivende og hva du skal gjøre. 

Important information

The content of this page applies to the tax return you submitted in 2021. We continually update the content to ensure it’s relevant for the tax return you’ll be submitting in the spring of 2022. For this reason, the description of the procedure regarding how you submit your tax return can be different, among other things because we’re implementing a new tax return for businesses

We’ll notify you when your tax return is ready. You’ll receive help and guidance when you fill in your tax return, whether you do so at skatteetaten.no, in Altinn or in your accounting system. 

Velg riktig rapportering av næringsinntekt

Det finnes ulike måter å rapportere på når du skal levere skattemelding og næringsoppgave for din virksomhet. Filmen viser deg hvilke alternativer som finnes.

Mer om å levere skattemelding for næringsdrivende

Valgt feil rapporteringsalternativ

Dersom du har valgt feil leveringsalternativ for din næring, vil denne filmen vise deg hvordan du kan starte forfra ved å opprette en ny skattemelding i Altinn.

Mer om rapporteringsalternativ

Næringsdrivende, men har mottatt skattemelding for lønnstakere

Dersom du har hatt næringsinntekt må du levere skattemelding for næringsdrivende.

Filmen viser deg hva du må gjøre hvis du skal rapportere næringsinntekt, men har mottatt skattemelding for lønnstakere.

Mer om rapporteringsalternativ

Ingen aktivitet i fjor?

Dersom du har mottatt skattemelding for næringsdrivende, men ikke hadde inntekt fra virksomhet i fjor, må du likevel levere skattemelding. Det er ikke leveringsfritak for næringsdrivende. 

Du skal levere skattemelding for næringsdrivende elektronisk med næringsoppgave 1 (RF-1175), uten å fylle ut næringsoppgaven. Filmen viser hvordan du gjør dette.

Fylle ut Næringsoppgave 1

Filmen viser med et eksempel hvordan du fyller ut Næringsoppgave 1 (RF-1175).

Forenklet levering hvis du har driftsinntekt under 50 000 kroner

Noen selvstendig næringsdrivende med lav omsetning er fritatt fra å levere næringsoppgave, og kan rapportere dette direkte i skattemeldingen for næringsdrivende. Filmen viser hvilke foretak dette gjelder og hvordan du rapporterer.

Har du endringer? Send inn skattemeldingen på nytt

Du skal endre skattemeldingen selv hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede opplysninger. Filmen viser med et eksempel hvordan du finner den igjen i Altinn, korrigerer og leverer på nytt.

Hvordan korrigere innsendt skattemelding

I de fleste tilfeller kan du selv endre skattemeldingen din for de tre siste inntektsårene.

Sjekk om du kan endre selv eller om du må sende inn klage

Fradrag for kostnader til elektroniske kommunikasjonstjenester

Du kan ha krav på fradrag for elektroniske kommunikasjonstjenester som mobiltelefon, bredbånd, telefon mm. (EK-tjenester) som du bruker i næring - men ikke for privat bruk. Filmen viser hvordan du fører dette i Næringsoppgave 1 (RF-1175).

Mer om fradrag for EK-tjenester i enkeltpersonforetak

Bruk av bil i næring

Filmen viser hva som gjelder for bruk av bil i næring, hvordan du rapporter det og hvor du finner informasjon om aktuelle fradragsmuligheter.

Mer om bruk av bil i næringsvirksomhet

Fradrag ved avskrivning av driftsmidler

Filmen viser hvordan du fører fradrag ved skattemessig saldoavskrivning. Filmen viser eksempler, regelverk og hvordan du fyller ut i skjema RF-1084 Avskrivning i Altinn.

Avslutte bedrift

Filmen viser deg et eksempel på bruk av veiviser som gir deg oversikt over hvordan du avslutter bedrift på riktig måte og i riktig rekkefølge.

Fylle ut aksjonærregisteroppgaven ved stiftelse av selskap

Filmen viser et eksempel på hvordan du fyller ut aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) i forbindelse med at du har stiftet et aksjeselskap.

Fylle ut aksjonærregisteroppgaven ved kjøp og salg av aksjer

Filmen viser et eksempel på hvordan du fyller ut aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) ved kjøp og salg av selskapets aksjer.

Fylle ut aksjonærregisteroppgaven ved sletting av aksjeselskap

Filmen viser et eksempel på hvordan du fyller ut aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) ved likvidasjon, det vil si at aksjene blir slettet ved avvikling eller ved konkurs av aksjeselskapet.

Hjelp til skattemelding i Altinn

Veiledningssider som trinn for trinn viser hvordan du gjør det når du leverer skattemelding i Altinn.

Hør vår podskatt - en podcast om skatt

Skattejuristene Lene og Therese i Skatteetaten gir deg de beste skatterådene før du leverer skattemeldingen. 

Du kan høre episodene direkte her på nettsiden.