Important information

This page is not available in English.

Flypassasjeravgiften opphevet til 1. juli 2022

Flypassasjeravgiften var opphevet for 2020, 2021 og første halvdel av 2022. 

Fra 1. juli 2022 er flyginger igjen avgiftsbelagte. Dette innebærer at flyginger som er påbegynt 1. juli 2022 eller senere, er avgiftspliktige. Det er uten betydning for avgiftsplikten når flybilletten ble solgt. 

Privatpersoner må forholde seg til flyselskapet

Informasjonen på denne siden retter seg mot virksomheter og representanter som innrapporterer og innbetaler flypassasjeravgift. Personer som har kjøpt flybillett der flypassasjeravgiften urettmessig er inkludert, kan ikke kreve avgiften tilbakebetalt fra Skatteetaten, men må henvende seg til sitt flyselskap.