Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreving

Fra 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene.

I stedet er det Skatteetaten du skal forholde deg til, også når det gjelder behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd og andre oppgaver det tidligere har vært skatteoppkreverne som har håndtert.

Tax Collection Office for Svalbard

Opening hours

Monday - friday 09:00 - 14:30

Where to find us

Visiting address: Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger, Norway

Laster...

Contact information

Phone: +47 51 86 89 00

Postal adress: 

Skatteoppkrever for Svalbard
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Account number for the payment of tax and employer's national insurance contributions

Bankkonto nr

63450621007

IBAN nr

NO3263450621007

BIC nr

NDEANOKK

 

Do you need a KID-number?

Get a KID-number here.