Important information

This page is not available in English.

Nye fødselsnummer og d-nummer fra 2032

For å øke tilgangen på gyldige fødselsnumre og d-numre, har Stortinget vedtatt å ta i bruk nye nummerserier fra 2032.

Alle eksisterende fødselsnumre og d-numre vil fremdeles være gyldige, men datasystemene må i tillegg kunne lese de nye nummerseriene. 

Virksomheter må være forberedt

Hvis dere henter informasjon fra Folkeregisteret om fødselsnummer, kjønn eller benytter kontrollberegning vil endringen påvirke dere.

Nytt fødselsnummer og d-nummer blir tatt i bruk av Folkeregisteret fra 1. januar 2032. Allerede nå bør dere kartlegge systemene deres. Dere må sjekke med eget IT-miljø og systemleverandør for å høre hva som kreves av tilpasninger hos dere.

Ved å være forberedt, og endre datasystemene underveis, blir tilpasningen enklere.

Privatpersoner trenger ikke å foreta seg noe

Ingen personer skifter fødselsnummer eller d-nummer. Du som privatperson trenger ikke å gjøre noe.

Endringer i behandling av informasjon om fødselsdato, og kontrollberegning vil ikke påvirke privatpersoner, kun hvordan virksomheter må tilpasse sine datasystem. Etter 01.01.2032 vil fødselsnummeret være kjønnsnøytralt.

Dette er endringene som kommer

Sifrene for kontrollberegning, kjønn og fødselsdato vil bli tolket på en ny måte fra 2032:

  • For fødselsnumre og d-numre utstedt etter 1. januar 2032 endres kontrollberegningen. Det betyr at systemer som bruker kontrollberegning må kunne lese både dagens og ny kontrollberegning parallelt. Den nye kontrollberegningen vil ha flere gyldige verdier enn dagens kontrollberegning, som kun aksepterer sifferet 0. Ny kontrollberegning vil akseptere 0, 1, 2 og 3 som gyldige verdier.
  • Opplysning om kjønn må hentes i et eget felt i Folkeregisteret. Nye fødselsnumre og d-numre blir kjønnsnøytrale, og systemene skal ikke lenger lese kjønn fra numrene.
  • For å være sikker på riktig fødselsdato, må også dette hentes fra eget felt i Folkeregisteret.

Ingen personer skifter fødselsnummer eller d-nummer. Dette gjelder kun for nye fødselsnummer og d-nummer utstedt etter 1. januar 2032. Nytt fødselsnummer og d-nummer vil fremdeles ha elleve sifre. 

Derfor gjøres disse endringene

I fremtiden vil vi gå tomme for fødselsnummer, ifølge beregninger som er gjort. Vi ønsker derfor å være tidlig ute med å gjøre tilpasninger som sørger for at dette ikke skjer. Vi behøver å innføre en nummerserie med større kapasitet. Ved å innføre endringene vil kapasiteten økes og vi vil ha tilstrekkelig kapasitet i lang tid fremover.

Skattedirektoratet har gjennomført konseptvalgutredning (KVU) om valg av ny personidentifikator. Med bakgrunn i anbefalingen fra Skattedirektoratet har Stortinget besluttet at nytt fødselsnummer og D-nummer senest skal være innført 1. januar 2032.

Kontakt Skatteetaten hvis du lurer på noe

Finansdepartementet har gitt Skatteetaten i oppgave å tilrettelegge for nødvendig informasjon til virksomhetene. Skatteetaten har etablert et sekretariat som vil være kontaktpunkt for dere.

Du kommer i kontakt med sekretariatet ved å sende epost til [email protected].

Bakgrunn

For å forstå bakgrunnen for denne endringen, kan du lese mer i regjeringens høringsdokumenter:

Forslag til ny personidentifikator (fødselsnummer)