This page is not available in English.

Form RF-1246

Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS

Har du i inntektsåret vært deltaker i selskap som leverer RF-1245 Selskapsmelding for NOKUS, skal du levere RF-1246 som vedlegg til skattemeldingen.

If you are a business or self-employed person, you have to submit the tax return and all forms electronically.