This page is not available in English.

Form RF-1034

Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner

Er du personlig næringsdrivende med skatteplikt til flere kommuner skal du levere RF-1034 som vedlegg til skattemeldingen. I skjemaet foreslår du fordeling av formue og inntekt mellom kommunene.

If you are a business or self-employed person, you have to submit the tax return and all forms electronically.