This page is not available in English.

Form RF-1245

Selskapsmelding for NOKUS

Eier av norskkontrollert selskap hjemmehørende i lavskatteland skal levere RF-1245 med næringsoppgave og andre pliktige vedlegg.

If you are a business or self-employed person, you have to submit the tax return and all forms electronically.

Mer informasjon om RF­-1245 finner du i RF-1246 Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS.

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

Forms used for earlier years

Oppdager du feil eller mangler må du endre på tidligere innsendt skattemelding. Logg inn her for å endre på selskapets skattemelding for 2017.