Dekor lav
Important information

This page is not available in English.

Søknad om støtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Ordningen er for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni 2021.

Søknadsportalen vil være åpen i periodene 3.-31. mai og 1.-30. september.
Veiledning til vilkårene for ordningen vil bli tilgjengelig etter at lov og forskrift er vedtatt.

Les mer om lønnsstøtteordningen hos Finansdepartementet.