Dekor lav
Important information

This page is not available in English.

Gjøre endringer eller klage på vedtak

Endre

Dersom du har sendt inn en søknad og oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, må du sende inn en ny søknad.  

Dette gjelder også hvis det skjer endringer etter at søknaden er innvilget og tilskudd har blitt utbetalt. Da vil Skatteetaten enten kreve inn eller betale ut differansen. Du vil motta en egen faktura på dette. 

Det er den søknaden som er sendt inn sist som gjelder. 

Klage 

Dersom du mener at vedtaket du har fått er feil, har du rett til å klage på vedtaket innen seks uker fra du mottar vedtaksbrevet.

I klagen må du inkludere følgende: 

  • Referansenummeret som står under «Vår referanse» på vedtaket du klager på. Du finner referansenummeret øverst til høyre i brevet du har mottatt i Altinn. 
  • Begrunnelsen for klagen. Ta med alle opplysninger og dokumentasjon som du mener kan ha betydning for vurdering av klagen. 
  • Hvilke endringer du ønsker.