The payment solution for one-off registration tax will not be available from Thursday 16 November until Monday 20 November kl. 07:00, then the AEG (Autosys single authentication) is updated.

Re-registration fee

  • Print

Slik betaler du

Du kan betale omregistreringsavgiften via Statens vegvesens nettsider når Statens vegvesen registrerer den nye eieren i motorvognregisteret.

Omregistreringsavgiften skal betales til Skatt øst.