This page is not available in English.

Bruksfradrag

Når du importerer en bruktbil kan du få reduksjon i engangsavgiften. Dette kalles bruksfradrag. Det finnes to metoder for å beregne bruksfradraget og du velger selv hvilken du vil bruke.

Du får reduksjon av engangsavgiften etter hvor gammel bilen er. Det gis et prosentvis fradrag som øker jevnlig fram til bilen er 30 år. Bruksfradraget regnes ut fra tidspunktet kjøretøyet ble registrert første gang i utlandet, og frem til tidspunktet da kjøretøyet registreres første gang i Norge.

Ved beregning av engangsavgiften og bruksfradraget, er det opplysninger om kjøretøyet som er lagt inn i motorvognregisteret, som blir benyttet.

Alternativ beregning

Du kan også velge alternativ beregning av bruksfradraget. Denne gir deg ikke et prosentvis fradrag, men er en mer individuell utregning som baserer seg på pris og kilometerstand.

Alternativ beregning av bruksfradraget er krevende, og er avhengig av omfattende og konkret informasjon om kjøretøyet. Skatteetaten har derfor ikke mulighet til å gi konkrete vurderinger på forhånd om hvilken beregning som lønner seg.

Husk at hvis du søker om beregning etter den alternative metoden, er den bindende.

Du kan se tidligere vedtak om verdi og forholdstall ved bruk av alternativ metode.

Slik søker du om alternativ beregning

Du registrerer bilen og betaler engangsavgiften med det ordinære bruksfradraget.

Etter dette kan du søke om å få beregnet bruksfradrag etter den alternative beregningsmetoden. Fristen for å søke er 15 virkedager etter registrering.

Kredittkunder: Hvis du har kreditt for engangsavgift, må du gi beskjed til trafikkstasjonen om dette senest ved registreringen. Dette gjelder også de som registrerer kjøretøy i Autoreg.

Beregn selv

Du kan beregne bruksfradraget med både vanlig og alternativ metode i vår kalkulator for import av bil.

 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om alternativ beregning av bruksfradrag i årsrundskrivet om engangsavgift. I Skattedirektoratets kommentarer kan du lese mer om blant annet prislister, utstyrsvarianter, modellendringer og kilometerjustering.

footer/desktop/standard