This page is not available in English.

Fritak og reduksjon av engangsavgiften

Du kan få fritak for eller reduksjon av engangsavgiften for enkelte typer kjøretøy. Du får informasjon om betalingen når du er hos Statens vegvesen for å godkjenne og registrere kjøretøyet.

Endringer av fritak?

Hvis du har fått et fritak og vilkåret for fritaket eller reduksjonen ikke lenger er til stede, må du betale engangsavgiften som gjenstår.

Eksempler på dette er drosjer registrert før 1. januar 2019, ambulanser og begravelsesbiler som blir tatt ut før bindingstiden på 3 år, og biler som innføres fra Svalbard. Du må da melde fra til Skatteetaten.

 

Kjøretøy som får fritaket umiddelbart

I de fleste tilfeller trenger du ikke søke og du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen.

Du må ta med deg  'Melding til avgiftsberegning og registrering' (NA-0221) og følgende dokumentasjon:

 • Ambassadekjøretøy
  Bekreftelse fra Utenriksdepartementet (A2-skjema)

 • Ambulanse
  Bekreftelse fra regionalt helseforetak om at kjøretøyet skal inngå i helseforetakets ambulansetjeneste

 • Arvet kjøretøy
  Informasjonsbrev fra Tolletaten om innførsel av kjøretøy som arvegods

 • Begravelseskjøretøy
  Attestasjon fra kirkeverge, prest eller lensmann om at firmaet driver begravelsesvirksomhet og redegjørelse fra begravelsesbyrået om behov for kjøretøyet og egenerklæring om at de er kjent med vilkårene for avgiftsfritaket

 • Buss registrert på løyvehaver (Drosje-buss)
  Utvidet drosjeløyve

 • Elbil og andre elektriske kjøretøy
  Krever ingen ytterligere dokumentasjon

 • Kjøretøy som skal førstegangsregistreres på Svalbard
  Erklæring fra Sysselmannen på Svalbard

 • NATO-kjøretøy
  Bekreftelse fra NATO

 • Rallybiler
  Lisens fra Norges Bilsportforbund
   
 • Trial-/Enduromotorsykkel til konkurransebruk
  Lisens fra Norges Motorsportforbund

 • Veterankjøretøy
  Krever ingen ytterligere dokumentasjon

Kjøretøy som må søke om fritak på forhånd

I noen tilfeller må du søke Skatteetaten om fritak eller reduksjon av engangsavgiften før du registrerer kjøretøyet.

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon for de ulike kjøretøygruppene:

 • Amatørbygde kjøretøy
  Dokumentasjon fra Statens vegvesen på at kjøretøyet er godkjent som amatørbygd.

  For å få fritak for amatørbygde kjøretøy, må kjøretøyet være bygget, godkjent og registrert i tråd med forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy. Det er kun amatørbygde kjøretøy som blir førstegangsregistrert i motorvognregisteret fra 1. januar 2017 som omfattes av fritaket.

 • Buss registrert på organisasjon til transport av funksjonshemmede
  Uttalelse fra offentlig sosialmyndighet eller helsetjeneste om transportbehovet

 • Kjøretøy som bruker etanol til fremdrift
  Dokumentasjon på at kjøretøyet kan benytte etanol som drivstoff

 • Lett pansret kjøretøy til offentlig bruk
  Teknisk informasjon om beskyttelsesgrad. Kjøretøyet må registreres på offentlig myndighet eller etat.

 • Reindrift: Kjøretøy til bruk i reindriftsnæringen
  Dokumentasjon på at kjøretøyet skal brukes i reindriftsnæringen og at søker er berettiget fritak (konsesjon eller reinmerke). I tillegg må det dokumenteres at kjøretøyet er omfattet av regelverket; beltemotorsykkel (snøscooter) og terrenggående 4-hjuls motorsykkel (teknisk underkode L7e - B1 eller L7e-B2).
  Les mer om det nye fritaket, som er innført fra 1. juli 2018.
   
 • Spesialutrustet kjøretøy til bruk for brannvesenet
  Dokumentasjon på at kjøretøyet er spesialutrustet og at det skal registreres på et brannvesen.
  Flere detaljer om hvilke krav som stilles til spesialutrustning og eier/bruker kan du lese om i prinsipputtalelsen Fritak for engangsavgift for spesialutrustet motorvogn til bruk for brannvesenet.

 • Snøscooter registrert på humanitær organisasjon
  Dokumentasjon på at kjøretøy skal brukes av humanitær organisasjon i ambulansetjeneste

I tillegg må du legge ved:

 • Registreringskortet (NA-0221) med informasjon om kjøretøyet

 

footer/desktop/standard