Coronavirus - important information from the Tax Administration

Exemption from and reduction of the one-off registration tax

You can receive an exemption from or reduction of the one-off registration tax for certain types of motor vehicles. You'll be given information on the payment method when you visit a Norwegian Public Roads Administration office to approve and register an individual vehicle.

Changes to exemptions

If you’ve received an exemption and the condition for the exemption or reduction is no longer present, you must pay the remaining one-off registration tax.

Examples of this are taxis registered before 1 January 2019, ambulances and hearses that are withdrawn from service before the end of the three-year binding period, and cars imported from Svalbard. You must then notify the Norwegian Tax Administration.

Vehicles that receive immediate exemption

In most cases, you do not need to apply and you’ll receive the exemption or reduction immediately from the Norwegian Public Roads Administration.

You have to bring with you the Melding til avgiftsberegning og registrering (form NA-0221) ("Notification of calculation of duties and registration" (in Norwegian only)), and the following documentation:

 • Embassy vehicles
  Confirmation from the Ministry of Foreign Affairs (A2 form)
 • Ambulances
  Confirmation from a regional health authority stating that the vehicle is a part of the health authority’s ambulance service
 • Inherited vehicles
  Information letter from Norwegian Customs on the importation of inherited vehicles
 • Hearses
  Attestation from church administrator, minister or sheriff that the company runs a funeral service enterprise and statement from the funeral home about the need for the vehicle and self-declaration stating they are familiar with the conditions for the one-off registration tax exemption
 • Bus registered under a licence holder (Taxi bus)
  Expanded taxi licence
 • Electric cars and other electric vehicles
  Needs no further documentation
 • Vehicles which are to be registered for the first time on Svalbard
  Declaration from the Governor of Svalbard
 • NATO vehicles
  Confirmation from NATO
 • Rally cars
  License from the Norwegian Car Sports Federation 
 • Trial/Enduro motorcycles for competition use
  License from the Norwegian Motorsports Federation
 • Classic vehicles
  Needs no further documentation

Vehicles for which an exemption must be applied for in advance

In some cases, you must apply for exemption from or reduction of the one-off registration tax before you register the vehicle.

When you apply, you must also attach the following documentation for the different vehicle groups:

 • Amateur-built vehicles
  Documentation from the Norwegian Public Roads Administration that the vehicle is approved as amateur-built.

In order to receive an exemption for an amateur-built vehicle, the vehicle must be built, approved and registered according to the regulation on approval and registration of amateur-built vehicles. The exemption only covers amateur-built vehicles registered for the first time on or after 1 January 2017 in the Register of Motor Vehicles.

 • Busses registered under an organisation for transporting the disabled
  Statement from public social welfare authority or health service about the need for transport
 • Vehicles that use ethanol for propulsion
  Documentation that the vehicle can use ethanol as fuel
 • Light armoured vehicles for public sector use
  Technical information on degree of protection. The vehicle must be registered by a public authority or agency.
 • Reindeer husbandry: Vehicles for use in reindeer husbandry industry
  Documentation that the vehicle will be used in the reindeer husbandry industry and that the applicant is entitled to the exemption (license or reindeer mark). In addition, it must be documented that the vehicle is covered by the regulations; belt motorcycle (snowmobile) and off-road 4-wheel motorcycle (technical subcode L7e-B1 or L7e-B2).
  Read more about the new exemption that was introduced from 1 July 2018
 • Specially equipped vehicles for use by the fire service
  Documentation that the vehicle is specially equipped and that it will be registered under a fire service.
  You can read more details about the conditions set for special equipment and owner/user in the statement of principle Exemption from one-off registration tax for specially equipped vehicles for use by the fire service (in Norwegian only).
 • Snowmobiles registered under a humanitarian organisation
  Documentation that the vehicle will be used by a humanitarian organisation as an ambulance

You must also attach the following documentation:

 • Registration card (NA-0221) with information on the vehicle

 

Du trenger ikke søke på forhånd. Du deklarerer selv fritaket i vår betalingsløsning for engangsavgift.

Fritaket gjelder ikke for vrakpanten. Denne må betales før du kan gå videre med å registrere kjøretøyet.

Når du gjør dette, må du henvise til Tolletatens ekspedisjons– og løpenummer.

Forskudd på arv gir ikke fritak.

 

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket umiddelbart i vår betalingsløsning for engangsavgift.

Fritaket gjelder ikke for vrakpantavgiften. Denne må betales før du kan gå videre med å registrere kjøretøyet.

Når du møter opp på trafikkstasjonen, må du ha med følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Dokumentasjon fra Statens vegvesen på at kjøretøyet er godkjent som amatørbygd

For å få fritak for amatørbygde kjøretøy, må kjøretøyet være bygget, godkjent og registrert i tråd med forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy. Det er kun amatørbygde kjøretøy som blir førstegangsregistrert i motorvognregisteret fra 1. januar 2017 som omfattes av fritaket.

 

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Når du møter opp på trafikkstasjonen, må du ha med følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Bekreftelse fra Utenriksdepartementet (A2-skjema)

Hvis melder har kreditt for engangsavgiften

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Dette må du ta med deg til trafikkstasjonen:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Attestasjon fra kirkeverge, prest eller lensmann om at firmaet driver begravelsesvirksomhet og redegjørelse fra begravelsesbyrået om behov for kjøretøyet og egenerklæring om at de er kjent med vilkårene for avgiftsfritaket

Registreringen kan også fullføres i Autosys bransjeløsning.

Hvis melder ikke har kreditt for engangsavgift

Du må søke på forhånd.

Du må søke Skatteetaten om fritak for engangsavgiften og betale vrakpantavgiften i vår betalingsløsning før du kan registrere kjøretøyet.

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Attestasjon fra kirkeverge, prest eller lensmann om at firmaet driver begravelsesvirksomhet og redegjørelse fra begravelsesbyrået om behov for kjøretøyet og egenerklæring om at de er kjent med vilkårene for avgiftsfritaket

Du må søke på forhånd

Du må søke Skatteetaten om fritak eller reduksjon av engangsavgiften før du registrerer kjøretøyet.

 

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Dokumentasjon på at kjøretøyet er spesialutrustet og at det skal registreres på et brannvesen.

Hvis du som søker ikke skal melde kjøretøyet til registrering, må melders navn og organisasjonsnummer oppgis i søknaden.

Flere detaljer om hvilke krav som stilles til spesialutrustning og eier/bruker kan du lese om i prinsipputtalelsen Fritak for engangsavgift for spesialutrustet motorvogn til bruk for brannvesenet.

Hvis melder har kreditt for engangsavgiften

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Dette må du ta med deg til trafikkstasjonen:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Utvidet drosjeløyve

Registreringen kan også fullføres i Autosys bransjeløsning.

Hvis melder ikke har kreditt for engangsavgift

Du må søke på forhånd.

Du må søke Skatteetaten om fritak for engangsavgiften og betale vrakpantavgiften i vår betalingsløsning før du kan registrere kjøretøyet.

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Drosjeløyve

Buss registrert på organisasjon til transport av funksjonshemmede.

Du må søke på forhånd

Du må søke Skatteetaten om fritak eller reduksjon av engangsavgiften før du registrerer kjøretøyet.

 

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Uttalelse fra offentlig sosialmyndighet eller helsetjeneste om transportbehovet

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Dette må du ta med deg:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)

Kjøretøy som bruker etanol til fremdrift.

Du må søke på forhånd

Du må søke Skatteetaten om fritak eller reduksjon av engangsavgiften før du registrerer kjøretøyet.

 

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Dokumentasjon på at kjøretøyet kan benytte etanol som drivstoff

Du må søke på forhånd

Du må søke Skatteetaten om fritak eller reduksjon av engangsavgiften før du registrerer kjøretøyet.

 

Dette må du dokumentere

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Teknisk informasjon om beskyttelsesgrad

Kjøretøyet må registreres på offentlig myndighet eller etat.

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Dette må du ta med deg til trafikkstasjonen:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Bekreftelse fra NATO

Registreringen kan også fullføres i Autosys bransjeløsning.

Hvis melder har kreditt for engangsavgift

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Dette må du ta med deg:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Lisens fra Norges Bilsportforbund

Registrering av kjøretøyet kan ikke fullføres i Autosys bransjeløsning. Dersom saken ikke er startet i bransjeløsningen, må full dokumentasjon leveres på trafikkstasjonen.

Hvis melder ikke har kreditt for engangsavgift

Du må søke på forhånd

Du må søke Skatteetaten om fritak eller reduksjon av engangsavgiften før du registrerer kjøretøyet.

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Lisens fra Norges Bilsportforbund

Hvis du har rett til fritaket kan du

 1. logge deg inn i vår betalingsløsning og melde inn fritaket
 2. betale vrakpantavgiften
 3. oppsøke din nærmeste trafikkstasjon for registrering

Alternativt kan virksomheter som benytter Autosys bransjeløsning, gå til vår betalingsløsning via Autosys bransjeløsning og deklarere fritaket på vegne av eier, for så å fullføre registreringen i Autosys bransjeløsning.

Les mer om fritaket

 

Hvis du har rett til fritaket kan du

 1. logge deg inn i vår betalingsløsning og melde inn fritaket
 2. betale vrakpantavgiften
 3. oppsøke din nærmeste trafikkstasjon for registrering

Alternativt kan virksomheter som benytter Autosys bransjeløsning, gå til vår betalingsløsning via Autosys bransjeløsning og deklarere fritaket på vegne av eier, for så å fullføre registreringen i Autosys bransjeløsning.

Kjøretøyet må registreres på den organisasjonen som er berettiget fritaket.

 

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Dette må du ta med deg:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Erklæring fra Sysselmannen på Svalbard

Registrering av kjøretøyet kan ikke fullføres i Autosys bransjeløsning. Dersom saken ikke er påstartet i bransjeløsningen, må full dokumentasjon leveres på trafikkstasjonen.

Hvis melder har kreditt for engangsavgift

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Dette må du ta med deg:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Kjørebevis fra Norges Motorsportforbund

Registrering av kjøretøyet kan ikke fullføres i Autosys bransjeløsning. Dersom saken ikke er startet i bransjeløsningen, må full dokumentasjon leveres på trafikkstasjonen.

Hvis melder ikke har kreditt for engangsavgift

Du må søke på forhånd

Du må søke Skatteetaten om fritak eller reduksjon av engangsavgiften før du registrerer kjøretøyet.

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Kjørebevis fra Norges Motorsportforbund

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Dette må du ta med deg:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)

Endringer av fritak?

Hvis du har fått et fritak og vilkåret for fritaket eller reduksjonen ikke lenger er til stede, må du betale engangsavgiften som gjenstår.

Eksempler på dette er drosjer registrert før 1. januar 2019, ambulanser og begravelsesbiler som blir tatt ut før bindingstiden på 3 år, og biler som innføres fra Svalbard. Du må da melde fra til Skatteetaten.