This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Bruke utenlandsregistrert bil i Norge

Finn ut om du har lov til å bruke utenlandsregistrert bil i Norge.

Hovedregelen er:

  • Hvis du har fast oppholdssted utenfor Norge eller midlertidig opphold i Norge, kan du innføre og midlertidig bruke utenlandsregistrert bil i Norge uten å betale avgifter.
  • Hvis du har fast oppholdssted i Norge, kan du bare bruke utenlandsregistrert kjøretøy i visse tilfeller.

Det kan være vanskelig å vite hva som gjelder deg. Du kan svare på 2-8 spørsmål for å finne ut hvilke regler du skal forholde deg til:

Mer om temaet

Du må i utgangspunktet ta med deg bilen når du reiser ut av Norge. Du kan imidlertid la bilen stå igjen i Norge i inntil 6 uker per 12 måneder.

De kjøretøyene som omfattes av regelverket er blant annet personbil, varebil, bobil, motorsykkel og ATV. I tillegg omfattes tilhengere og campingvogner alene eller i kombinasjon med bil.

Vær oppmerksom på at du til enhver tid må kunne dokumentere at du oppfyller vilkårene for å bruke utenlandsregistrert bil i Norge. Dersom du ikke følger reglene må du betale avgifter, og du kan risikere å bli ilagt tilleggsskatt.

Veiviseren gir generell veiledning ut fra spørsmålene du har svart på.

For utfyllende informasjon om regelverket for bruk av utenlandsregistrert bil i Norge, kan du lese her:

footer/desktop/standard