This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Endre kjønn

Søknader om endring av juridisk kjønn behandles av skattekontoret (folkeregistermyndighetene).

Søknadsblanketten for endring av juridisk kjønn får du enten ved å bruke kontaktskjemaet eller ved å henvende deg til:

Skatt nord
Postboks 6310
9293 Tromsø

Henvendelsen må merkes med "Skatt nord".

Hva du må opplyse om

I henvendelsen for å få tilsendt søknadsblankett, er det tilstrekkelig at du opplyser om:

  • hva saken gjelder
  • fullt navn
  • fødselsnummer
  • bostedsadresse

Søknadsblanketten du vil motta fra Skatt nord, vil inneholde nærmere informasjon om vilkår for endring og selve søknadsprosessen. Den sendes til din folkeregistrerte adresse.

footer/desktop/standard