This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Form RF-1453

Endre navn

Du kan endre både fornavnet, mellomnavnet og etternavnet ditt. Merk at mellomnavn ikke er et fornavn. Navn som kan tas som etternavn, kan også tas som mellomnavn.

Du kan endre ditt eget navn, samt navn til barn du har foreldreansvar for, hvis de er under 16 år.

Behandlingstid

Det tar cirka 3 uker å behandle en søknad om navneendring. Du kan selv enkelt sjekke i Altinn om ditt nye navn er registrert. Ditt folkeregistrerte navn vil alltid vises under "Din kontaktinformasjon".

Når vi har godkjent søknaden din, får du et brev sendt til din folkeregisterte adresse. Hvis søknaden blir avslått, får du som er e-bruker beskjed om dette elektronisk. Andre får brev til sin folkeregistrerte adresse.

Klage

Riktig klageinstans er fylkesmannen i det fylket du er bosatt. Du må likevel sende klagen via skattekontoret.

Under 16 år?

Er du under 16 år, må den eller de som har foreldreansvaret for deg samtykke i navneendringen. Dersom navneendringen gjelder et barn over 12 år, må også barnet selv samtykke.

Papirskjema

Fyll ut skjemaet Melding om endring av navn og send det til ditt lokale skattekontor.

Copy of confirmation of name change

We will automatically send you a confirmation of the name change after you have changed your name. If you need a copy, you can order one here.

If a surname is shared by more than 200 people in Norway, the surname is unrestricted.

As a general rule, you are free to choose amongst unrestricted surnames. Using Statistics Norway's name search, you can check how many people have a particular surname.

Protected surnames

A surname is considered to be protected if 200 or less people in Norway have it. To take a protected surname, everyone who already has that surname must give their consent.

You can also take a protected surname if you have an affiliation to the name, e.g. through kinship, marriage, adoption or a relationship to step-parents or foster parents. The case officer will contact you if documentation is required.

You can read more about surnames in chapter 2 of the Name Act.

If you want to have two surnames, you must write the surnames separated by a hyphen. If you would prefer not to use a hyphen, you must choose one surname as a middle name.

Hyphenated double surnames

Example: Petter Hansen-Olsen. Here, Hansen-Olsen is the surname.

If you decide to have a double surname, you must always use the full name. You will be listed in the telephone book under the first letter of your first surname. In this example, the person concerned would be listed under H.

Middle names and surnames

Example: Petter Hansen Olsen. Here, Hansen is the middle name and Olsen is the surname.

If you decide to have two surnames, where one is a middle name, there is no requirement to use the middle name. You will then be listed in the telephone book under the first letter of your surname. In this example, the person concerned would be listed under O.

If you are over 16, you will generally not be permitted to take, change or delete a first name or surname more than once every ten years. There are, however, exceptions.

If you have taken, changed or deleted a name, you can still do the following within the next ten years:

  • Take the surname of a spouse or cohabiting partner who you have lived with for at least two years, or who you have children with
  • Take a surname which you have had previously
  • Take the surname of a step-parent, foster parent or adoptive parent
  • Change your first name back to the first name you had before you changed it
  • Take, change or omit a first name or surname if special reasons apply.

Names are registered in full in the National Registry, but we have to abbreviate long names in extracts.

In cases where a surname, first name and middle name total more than 25 characters, the name will be abbreviated in official letters. The tax office will abbreviate the name according to fixed rules.

Examples

Solveig Elisabeth Kvernhusengen à Kvernhusengen Solveig E.
Bjørn Karlsen Korsmo Haugen à Haugen Bjørn Karlsen K.

Når du har skiftet navn i utlandet, må du fylle ut skjema for navneendring og sende det til:

Personregisteret
Postboks 200 Sentrum
9615 Hammerfest

Du må legge ved dokumentasjon fra myndighetene i ditt bostedsland som viser ditt nye navn.

footer/desktop/standard