This page is not available in English.

Nytt i skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

I oversikten nedenfor finner du hva som er nytt i skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for lønnstakere og pensjonister for inntektsåret 2018.

Ny: Post 2.8.6 Skattepliktig inntekt ved korttidsutleie av egen bolig

Leier du ut din egen bolig mindre enn 30 dager, vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode. Sjablongmetoden innebærer at utleieinntekter inntil 10 000 kroner årlig er skattefri, og av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt. 

Ny: Post 1.5.13 Navn og e-postadresse til kontaktperson

Her kan du oppgi navn på din fullmektig/kontaktperson som du ønsker at vi tar kontakt med om dine skatteforhold.

Post 1.5.12 Skattebegrensning ved liten skatteevne

For å ha krav på skattebegrensning, må den skattepliktige ha hatt rett til skattebegrensning for 2017. 

Post 3.2.7 Merkostnader for kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet

Det er laget et nytt felt "Kostnader dekket av arbeidsgiver" for redusering av fradragsbeløpet etter sats når arbeidsgiveren har dekket deler av kostnadene.

Feltet for sats har fått nye valg:

 • Privat overnatting (kun tjenestereise)
 • Bolig med kokemuligheter (kun tjenestereise)
 • Langtransportsjåfør

Posten har fått nytt spørsmål:

 • Starttidspunkt for pendlerfradrag

Post 3.2.8 Fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted

Det er laget flere rader for tilfeller der skattyter har felere arbeidssteder (5 rader tilsammen).

Post 3.2.9 Fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet (besøksreiser)

Layout på post 3.2.9 kunne misforstås. Det er laget en ny layout for å gjøre beregningen klarere.

Post 3.3.5 Nye postnavn

 • Endret til: Individuell sparing til pensjon (ny IPS) i Norge
 • Endret til: Utenlandsk pensjonsavtale - Individuell sparing til pensjon i en annen EØS-stat (tilsvarende ny norsk IPS)

 

Endringer som følge av nytt skjema:

RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter

Nye poster:

 • 4.1.4 Formue verdipapirfond aksjedel (RF-1159)
 • 4.1.8 Formue norske aksjer (RF-1159)
 • 4.6.2 Formue utenlandske aksjer (RF-1159)

Poster som utgår:

 • 4.1.8 Formue av norske aksjer som ikke er børsnotert
 • 4.6.2 Formue av utenlandske aksjer ikke i verdipapirregisteret (VPS)

Poster som har endret navn

 • 2.7.8/4.5.4 Sum inntekt/netto formue andel NOKUS-selskap (RF-1246)
 • 4.5.4 Sum andel av netto formue i KS, ANS mv. (RF-1221)
 • 4.6.1 Fast eiendom i utlandet
 • 4.6.1 Fast eiendom på Svalbard

 

Øvrige poster som er endret