Rate for:

Special taxes - Annual motor vehicle tax

The annual motor vehicle tax has been replaced by a road traffic insurance tax. From 1 January 2018, you'll be invoiced through your car insurance.


Type kjøretøy  Årsavgift 
Bil under 7500 kg 2 820 kroner
Bil under 7500 kg,
diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter
3 290 kroner
Motorsykkel 1 960 kroner
Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi
(med hovedløyve) med flere
455 kroner
Hvis du har et kjøretøy som veier minst 7 500 kg,
skal du betale vektårsavgift
 

Tilleggsavgift ved for sen betaling

Type kjøretøy Tilleggsavgift
Bil og motorsykkel 250 kroner
Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi
(med hovedløyve) med flere
50 kroner
footer/desktop/standard