Skjemaer

Tittel

Blankettnr.

Skattemelding for merverdiavgift – alminnelig næring

RF-0002

Skattemelding for merverdiavgift – primærnæring

RF-0004

Skattemelding for merverdiavgift – omvendt avgiftsplikt

RF-0005

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

RF-0009

Søknad om tilbakebetaling av merverdiavgift for lottfiskere med redskapshold

RF-0037

Søknad om merverdiavgiftsavregning etter havari mv.

RF-0049

Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende

RF-1032

Registreringsmelding for merverdiavgift – elektroniske tjenester, forenklet ordning utland

RF-1291

Skattemelding for merverdiavgift – elektroniske tjenester, forenklet ordning utland

RF-1292

Refusjon av avgift for uregistrerte

RF-1365

Søknad om skattekontorets erklæring ved avgiftsfritt kjøp av fiskefartøy under 15 meter lengde

RF-1518