§ 5-11 Bruk av personopplysninger ved utvikling og testing av IT-systemer

Bestemmelsen er ny og trådte i kraft 1. juli 2019. Se Prop. 1 LS (2018-2019) kapittel 18.