Feil i skatteberegningen

Ved egenfastsetting kan de skattepliktige endre grunnlaget for skattefastsettingen i medhold av § 9-4 Skatte- og trekkpliktiges endring av fastsetting mv., mens feil ved selve skatteberegningen må angripes i form av en klage på skatteberegningsvedtaket etter § 13-1 Hvilke avgjørelser som kan påklages og hvem som har klagerett. Skattekontoret kan endre grunnlag og beregning etter reglene i § 12-1 Endring av skattefastsetting mv.