Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagevedtak (kjennelser) etter petroleumsskatteloven

Etter avtale med Norsk olje og gass skal anonymiserte vedtak fra Klagenemnda for petroleumsskatt, klageinstansen for vedtak fattet av Oljeskattekontoret, publiseres på lovdata.no (LovdataPro).

Klagevedtak fra 2000 – 2008 ligger foreløpig fortsatt tilgjengelig under publikasjoner på ors.no.