Dekor lav
Important information

This page is not available in English.

Innsyn: Se hvem som har fått lønnsstøtte

Foretak som har tatt tilbake ansatte fra permittering kan søke om tilskudd for å dekke deler av lønnskostnadene. Her finner du oversikten over hvilke foretak som er tildelt penger.

Vedtak vil kunne bli endret både som følge av kontroller eller nye opplysninger fra søker. Det er det til enhver tid gjeldende vedtaket som fremgår av oversikten.

Opplysningene gjøres tilgjengelig for å sikre åpenhet. Når det er gitt støtte for fem ansatte eller færre, offentliggjøres ikke opplysningene om antall ansatte.

You can search all the information types in the table. The entire dataset, or parts of the dataset, can be downloaded in the formats CSV and JSON by using the function “export as”.

Information regarding granted subsidies will be updated daily. We do not update on weekends and public holidays.

Case number

Case number, reference from the Norwegian Tax Administration’s case processing system.

Name of the applicant

The name of the enterprise that has been granted a subsidy.

Organisation number

The enterprise's organisation number from the Register of Legal Entities.

County

The enterprise’s place of business, stated by county.

Grant date

The date for the decision concerning the granted subsidy.

Actual revenue for the period in 2020

Income from the sale of goods that have been supplied and services that have been rendered in the subsidy-month.

For tax-exempt institutions, a drop in revenue is not required. Revenue is therefore not stated.

Actual revenue in the corresponding period in 2019

Income from the sale of goods that have been supplied and services that have been rendered in 2019 in the corresponding month to the subsidy-month.

For tax-exempt institutions, a drop in revenue is not required. Revenue is therefore not stated.

Number of employees

Number of employees for which the enterprise has received subsidies. When subsidy has been granted for five or less employees, the number of employees is not made public. The overview will state “5 or less”.

Amount paid

Amount paid for the subsidy-month.

Important information

Summary

System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[Skeno.Models.ViewModels.Blocks.Heading,System.Boolean]
Month Total subsidies Total number of receivers
juli 2020 65113195 951
august 2020 109840899 1484
oktober 2020 5201168 139
november 2020 8133496 176
desember 2020 9352308 179
mars-april 2021 10963447 182
System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[Skeno.Models.ViewModels.Blocks.Heading,System.Boolean]