Svalbard skattekontor

Viktig informasjon

Du kan bestille tid for ID-kontroll hvis du skal søke om skattekort, melde flytting til Norge eller bekrefte farskap. Husk at du  bestille tid på forhånd. Kun de som har timeavtale kan slippe inn på skattekontoret.

Her finner du oss

Post/Bankbygget
9170 LONGYEARBYEN

 

Postadresse:
Postboks 413
9171 LONGYEARBYEN

Telefon: 79 02 36 70

E-post: [email protected]

Laster...

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 10:00 til 14:00.

Egne satser og skatteregler for Svalbard

Det gjelder spesielle skattesatser og skatteregler for lønnstakere som er skattepliktig til Svalbard. Svalbard skattekontor fastsetter kulleksportavgift.

Skatteoppkreveren på Svalbard

Har du spørsmål om betaling eller faktura er det skatteoppkreveren på Svalbard du skal kontakte.