Oslo (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere)

Her finner du oss

Schweigaards gate 17 (i lokalene til Skatt øst)

Les mer på www.sua.no

Vi utfører ID-kontroll

Bestill tid

På SUA-kontoret er det timebestilling. Du må bestille tid før du kommer.