Skatteoppkrever utland

Åpningstider

Mandag - fredag 09:00 - 14:30

Her finner du oss

Besøksadresse: Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger, Norge

Laster...

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 51 86 89 00

Postadresse: Postboks 8103, 4068 Stavanger, Norge

Telefaks: +47 51 91 73 01

Kontonummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Bank kontonummer

63450623123

IBAN nummer

NO3363450623123

BIC

NDEANOKK

Bank

Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Trenger du KID-nummer?

footer/desktop/standard