Skatteoppkrever for kildeskatt på pensjon

Åpningstider

Mandag - fredag 09:00 - 14:30

Her finner du oss

Besøksadresse: Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger, Norge

Laster...

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 51 86 89 00

Postadresse: 

Skatteoppkrever for kildeskatt pensjon
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Kontonummer for innbetaling av kildeskatt

Bank kontonummer

63450624359

IBAN nummer

NO2963450624359

BIC

NDEANOKK

Trenger du KID-nummer?