Skatteoppkrever utland, Internasjonal bistand

Åpningstider

Mandag - fredag 09:00 - 14:30

Her finner du oss

Besøksadresse: Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger, Norge

Laster...

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 51 86 89 00

Postadresse: 

Skatteoppkrever utland, Internasjonal bistand
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Telefaks: +47 51 86 89 63

Informasjon om innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Bank kontonummer

63450623905

IBAN nummer

NO6563450623905

BIC

NDEANOKK

Bank

Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

 

Trenger du KID-nummer?