Skatteoppkrever utland

Åpningstider

Mandag - fredag 09:00 - 14:30

Her finner du oss

Besøksadresse: Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger, Norge

Laster...

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 51 86 89 00

Postadresse: 

Skatteoppkrever utland
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

E-post: [email protected]

Kontonummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Bank kontonummer

63450623123

IBAN nummer

NO3363450623123

BIC

NDEANOKK

Bank

Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

 

Trenger du KID-nummer?