Dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Søknad om medmorskap

En medmor er en kvinne som har fått juridisk foreldrestatus for det biologiske barnet til sin kvinnelige ektefelle eller samboer. Barnet må være født ved hjelp av assistert befruktning.

For at mor sin ektefelle/samboer skal bli medmor, må dere fylle ut skjemaet Søknad om medmorskap.

Vedlegg

Sammen med søknaden må dere legge ved følgende:

  • Samtykke til assistert befruktning (fra ektefelle/samboer)
  • Dokumentasjon fra godkjent helsestell som bekrefter at den assisterte befruktningen har funnet sted.
  • Dokumentasjon som viser at barnet, når det har fylt 18 år, har rett til opplysninger om identiteten til sædgiveren. Det må gå frem at det finnes prosedyrer eller registre som gjør at denne retten kan oppfylles.

Send søknad og vedlegg til

Folkeregistermyndigheten
Skatt Nord
Personregisteret

Postboks 6310
9293 Tromsø

footer/desktop/standard