Sjekk om du får vrakpant for bilen din

  • Skriv ut
Vrakpant-berettiget Kjøretøyskode Type kjøretøy Vrakpant Tilskudd
JA 101 personbil - unntatt ambulanse 3000  
JA 106 personbil - ambulanse 3000  
JA 107 personbil - leilighetsambulanse 3000  
JA 201 buss - reg. første gang i Norge før 1.1.1983 og u/6meter 3000  
JA 210 buss - reg for mindre enn 17 passasjerer og u/6meter 3000  
NEI 211 buss (klasse 1)    
NEI 212 buss (klasse 2)    
NEI 213 buss (klasse 3)    
NEI 214 buss (klasse 2 og 3)    
JA 215 buss - under 6 m med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 seter er montert i fartsretningen.  3000  
JA 301 kombinert bil (uansett vekt) 3000  
JA 310 varebil - registrert første gang her i landet før 1.1.1981 og varebil (klasse 1) registrert første gang her i landet 1.1.1981 eller senere. 3000  
JA 311 varebil (klasse 2) - registrert her i landet 1.1. 1981 eller senere 3000  
JA 312 varebil (begravelsesbil) - tidligere likbil 3000  
JA 313 varebil (campingbil) 3000 (fra 1/1-18) 5250
JA 314 varebil (klassen 1) - fortollet etter 31.3.2001 3000  
JA 315 varebil (klasse 2) - fortollet etter 31.3.2001 3000  
JA 316 campingbil iht forskrift om engangsavgift § 2-5 som  3000 (fra 1/1-18) 5250
JA (fom. 1/1-18) 320 lastebil (m/plan) - åpent plan med og uten kapell, herunder dumperkasse 5000 3250
JA (fom. 1/1-18) 321 lastebil (m/ lukket godsrom - herunder flyttebil, thermovogn, bankbuss m.m. 5000 3250
JA (fom 1/1-18) 323 lastebil (bergingsbil) 5000 3250
JA (fom. 1/1-18) 325 lastebil - betongblandebil, renovasjonsbil, tømmertransport, containerbil og andre lastebiler som ikke er oppført med egen kode. 5000 3250
JA (fom. 1/1-18) 330 lastebil (tankbil) - for bensin og olje 5000 3250
JA (fom. 1/1-18) 335 lastebil (tankbil) for andre varer enn bensin og olje 5000 3250
JA 336 lastebil (campingbil) 3000  (fra 1/1-18) 5250
JA (fom. 1/1-18) 340 trekkbil 5000 3250
NEI 350 beltebil    
JA (fom. 1/1-18) 360 Lastebil åpent plan 5000 3250
JA (fom. 1/1-18) 361 Lastebil lukket rom 5000 3250
JA (fom. 1/1-18) 363 Lastebil bergningsbil 5000 3250
JA (fom. 1/1-18) 365 Lastebil ikke kodet 5000 3250
JA (fom. 1/1-18) 370 Tankbil olje/bensin 5000 3250
JA (fom. 1/1-18) 375 Tankbil andre varer 5000 3250
JA (fom. 1/1-18) 380 Lastebil med plan (mindre enn eller lik 12000 kg) 5000 3250
JA (fom. 1/1-18) 381 Lastebil lukket rom (mindre enn eller lik 12000 kg) 5000 3250
NEI 401 traktor    
NEI 501 motorredskap (motorkran)    
NEI 502 motorredskap (motorsprøyte)    
NEI 503 motorredskap (motorstige)    
NEI 509 motorredskap - annet    
JA (fom. 1/1-18) 601 moped 500 500
JA (fom. 1/1-18) 610 lett motorsykkel 500 500
JA (fom. 1/1-18) 620 tung motorsykkel, herunder mellomtung motorsykkel 500 500
JA (fom. 1/1-18) 621 tung motorsykkel (chopper ombygd) 500 500
JA 630 beltemotorsykkel (snøscooter) 3000  
JA (fom. 1/1-18) 703 påhengsvogn camping (Campingvogn) 3000 5250
JA (fom. 1/1-18) 713 Slepevogn campingtilhenger 3000 5250
JA (fom. 1/1-18) 723 Semitrailer camping 3000 5250

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.