Sats for:

Alminneleg inntekt

Alminneleg inntekt er ei nettoinntekt som skal reknast ut av alle skattepliktige, både personar og selskap. Alle typar skattepliktige inntekter, med frådrag for alle kostnader som gir frådragsrett, kjem inn under dette.


Det gjelder særskilte skatteregler for skattytere bosatt i Nord-Troms og Finnmark.

Personer 23,0 prosent
Personer i Finnmark og Nord-Troms 19,5 prosent
Etterskuddspliktige (bedrifter) 23,0 prosent
footer/desktop/standard