Dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Finnmarksfradraget

Finnmarksfradraget er et særskilt inntektsfradrag for deg som er skattemessig bosatt i Finnmark og Nord-Troms. Fradraget gis automatisk ved skatteberegningen, på grunnlag av skattested, og skal ikke føres i skattemeldingen (selvangivelsen).


Klasse 1 15 500 kroner
Klasse 2  

 

footer/desktop/standard