Dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Fribeløp for ungdom

Studenter og skoleungdom kan tjene inntil 55 000 kroner uten å betale skatt.


Tjener du 55 000 kroner eller mindre i 2018, skal du ha et frikort.
Tjener du mer enn 55 000 kroner i 2018, må du ha et skattekort.

footer/desktop/standard