Dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Grunnrenteinntekt i kraftforetak


Grunnrenteskatt 35,7 prosent
footer/desktop/standard