Dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Satser ved overkjørte og underkjørte kilometer

Satser ved overkjørte og underkjørte kilometer brukes i alternativ beregning av bruksfradrag.

Overkjørte kilometer betyr at en bil har gått vesentlig lenger enn det oppgitte gjennomsnittet i godkjent prisliste. Underkjørte kilometer betyr at bilen har gått vesentlig kortere enn det oppgitte gjennomsnittet i godkjent prisliste.

Bruktbilprisene i Rødboka AS er fastsatt med utgangspunkt i en gjennomsnittlig kjørelengde, som er oppgitt i prislistene. Dersom faktisk kjørte kilometer for kjøretøyet avviker mer enn 50 prosent fra det som står i prislisten skal prisen justeres. Det skal da gis et tillegg eller gjøres et fratrekk i prisen ut fra satser som følger av tabellen under.


Satser ved overkjørte kilometer (fratrekk)

Gjeldende bruktbilpriser

Fra og med (kroner)Til og med (kroner)Satsen settes til
25 000 50 000 0,18 kroner per km
50 001 75 000 0,28 kroner per km
75 001 100 000 0,32 kroner per km
100 001 150 000 0,38 kroner per km
150 001 200 000 0,46 kroner per km
200 001 300 000 0,56 kroner per km
300 001 400 000 0,70 kroner per km
400 001 500 000 1,00 kroner per km
500 001 600 000 1,40 kroner per km
600 001      - 1,80 kroner per km

Satser ved underkjørte kilometer (tillegg)

Gjeldende bruktbilpriser 

Fra og med (kroner)Til og med (kroner)Satsen settes til
25 000 50 000 0,09 kroner per km
50 001 75 000 0,14 kroner per km
75 001 100 000 0,16 kroner per km
100 001 150 000 0,19 kroner per km
150 001 200 000 0,23 kroner per km
200 001 300 000 0,28 kroner per km
300 001 400 000 0,35 kroner per km
400 001 500 000 0,50 kroner per km
500 001 600 000 0,70 kroner per km
600 001      - 0,90 kroner per km
footer/desktop/standard