Dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Toppskatt

Fra inntektsåret 2016 ble toppskatten erstattet av trinnskatt.


  Sats Inntekt fra
Fribeløp    
Skatteklasse 1 og 2 0 % 0 kroner
Trinn 1    
Skatteklasse 1 og 2 9,0 %* 550 550 kroner
Trinn 2    
Skatteklasse 1 og 2 12,0 % 885 600 kroner

* For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 % i trinn 1.

Om trinnene

Toppskatten består av to trinn. Det første trinnet gjelder inntekt i det laveste inntektsintervallet, og det andre trinnet inntekt over dette. Prosentsatsen er forskjellig for hvert trinn.

footer/desktop/standard