Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Flere og flere leverer innen fristen

Dataene i a-ordningen kommer når de skal, og kvaliteten på det som kommer har blitt mye bedre.

Oppsummeringen av 2017 viser en utvikling i riktig retning.

Arbeidsgivere med godkjent a-melding på frist øker stadig. I snitt er det 11 000 flere innleveringer på frist per måned i år enn i fjor.

Samtlige måneder hadde en økning i forhold til tilsvarende måned i 2016. Også fjoråret var langt bedre enn året før.


Færre feil

Feil på nivå øyeblikkelig har hatt en sterk nedgang. Antall opplysningspliktige med minst én feilmelding lå på omlag 5 000 per måned i 2015. Mot slutten av 2017 er tallet redusert til under 500.


- Vi er meget fornøyd med utviklingen. Rettidig og korrekt rapportering er viktig for de som bruker dataene fra a-ordningen. NAV tar i bruk opplysningene allerede dagen etter fristen, og derfor er det viktig at alle tilgjengelige opplysninger er levert, sier Torstein Hoem, leder for a-ordningen i Skatteetaten.

 

Bildet viser utviklingen i feil på nivå øyeblikkelig (Ø) og antall opplysningspliktige (OP) med feil fra a-ordningen ble innført og fram til november i 2017.