Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Obligatorisk yrkeskode for frilanser utsatt til 2019-04

  • Oppdatert: 10.12.2018

Vi utsetter innføringen av obligatorisk yrkeskode for frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorarer til april 2019 (2019-04).

Årsaken er at vi har fått flere henvendelser om at det er utfordrende å få dette på plass fra januar 2019. Fra og med april 2019 blir det imidlertid obligatorisk med yrkeskode for frilansere, oppdragstakere og  personer som mottar honorarer.

Les mer om yrkeskode i veiledningen til a-meldingen.

 

Riktigere opplysninger

Grunnen til at vi innfører obligatorisk yrkeskode for frilansere er at vi har behov for mer informasjon om gruppen.

Det er en økning i antall arbeidsgivere som rapporterer ansatte som frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorarer. Det er også en del feilrapportering på type arbeidsforhold.

Innføring av obligatorisk yrkeskode gjør at vi kan kontrollere opplysningene bedre og sørge for korrekt rapportering.

 

Flere yrkeskoder

SSB kommer til å lage flere yrkeskoder for å dekke behovene for arbeidsforholdstype frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorarer.

Yrke bestemmes av arbeidstakerens konkrete arbeidsoppgaver som utføres. Det gjelder uansett hva slags arbeidsforholdstype det er snakk om.

 

Skal du oppgi arbeidsforhold?

En del arbeidsgivere oppgir arbeidsforholdstype «frilansere» på personer som skal ha arbeidsforholdstype «pensjoner og andre ytelser», eller ikke ha et arbeidsforhold i det hele tatt. Dette gjelder for eksempel:

  • personer som ikke er ansatt og bare mottar utgiftsgodtgjørelser og ikke lønn
  • kursdeltakere som mottar refusjon for tapt arbeidsfortjeneste fra kursarrangøren

Les også mer om hvordan du velger riktig type arbeidsforhold i veiledningen.

 

Rydd opp før april 2019

For å unngå feil i rapportering av arbeidsforhold i april, oppfordrer vi dere til å ta i bruk yrkeskode allerede på nyåret 2019.

Sjekk også om du har oppgitt riktig type arbeidsforhold. Kanskje skal du bruke typen «pensjoner og andre ytelser», eller ikke ha et arbeidsforhold i det hele tatt.