Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Direkte rapportering av a-meldingen og arbeidstakere på oppdrag

Hvis du ikke bruker lønnssystem for å sende inn a-meldingen, kan du levere a-meldingen direkte her på nettsidene våre.

Har du lønnssystem, skal du ikke bruke dette skjemaet, heller ikke til å endre opplysninger eller rette feil.

Velg riktig rapporteringsløsning

Få hjelp til å finne riktig løsning for deg:

 

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen

Når du skal levere inn a-meldingen, kan du nå ta i bruk vår nye rapporteringsløsning – A10. Løsningen er for deg som ikke bruker lønnssystem til å sende a-meldingen.

Den nye løsningen (A10) skal etter hvert erstatte innsending av a-meldingen i Altinn (A01).

Brukerveiledning: Hjelp til å fylle ut


Med din hjelp kan vi gjøre a-meldingen enda enklere

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og forenkle tjenestene våre. Vi tar gjerne imot innspill fra deg som fyller ut meldingen. Ta kontakt.