Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Direkte rapportering av a-meldingen og arbeidstakere på oppdrag

Hvis du ikke bruker lønnssystem for å sende inn a-meldingen, kan du levere a-meldingen direkte her på nettsidene våre.

Har du lønnssystem, skal du ikke bruke dette skjemaet, heller ikke til å endre opplysninger eller rette feil.

Velg riktig rapporteringsløsning

Få hjelp til å finne riktig løsning for deg:

 

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen

Når du skal levere inn a-meldingen kan du nå ta i bruk vår nye og enklere rapporteringsløsning – A10. Løsningen er for deg som ikke bruker lønnssystem til å sende a-meldingen.

Den nye løsningen (A10) skal etter hvert erstatte løsningen for manuell innsending av a-meldingen i Altinn (A01).

Løsningen er enklere og gir deg mer hjelp underveis med rapporteringen av a-meldingen.

Den er nå i en førsteversjon og vi vil utvikle den videre i tiden framover. Løsningen er ikke utviklet nok til at alle kan ta den i bruk ennå.

Forstå den nye løsningen

Brukerveiledning: Hjelp til å fylle ut

 

Hvis du vet hvilken rapporteringsløsning du skal bruke, kan du gå direkte til: