Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Oversikt over tabelltrinnene for trekktabeller til og med 2019

TabellnummerFradrag / tillegg
Klasse 1Hensyntatt i tabellen

7100

0

7101

4000

7102

8000

7103

12000

7104

16000

7105

20000

7106

24000

7107

28000

7108

32000

7109

36000

7110

41000

7111

46000

7112

53000

7113

60000

7114

70000

7115

80000

7116

90000

7117

100000

7118

110000

7119

120000

7120

-4000

7121

-8000

7122

-12000

7123

-16000

7124

-20000

7125

-24000

7126

-28000

7127

-32000

7128

-36000

7129

-41000

7130

-46000

7131

-53000

7132

-60000

7133

-67000

Trekktabeller for lønnssystem.