Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Vi tester nye løsninger – bli pilotbruker for vår nye registreringsløsning for mva

Skatteetaten jobber med å effektivisere og modernisere merverdiavgiftsområdet.

Hovedmålene er å gjøre det lettere for deg som driver virksomhet å gjøre ting riktig, samt å øke etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene og redusere mulighetsrommet for ulovlig skjult økonomi.

Ny registreringsløsning

Som del av denne moderniseringen jobber Skatteetaten nå med å utvikle en ny løsning for å registrere seg som mva-pliktig. Gjennom nye digitale løsninger vil vi gjøre det enklere for næringsdrivende å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Viktig informasjon

Takk for at du ønsker å teste Skatteetatens nye løsninger. En rekke næringsdrivende har nå vært inne og testet, og på grunnlag av deres tilbakemeldinger vil vi videreutvikle løsningen for å registrere seg i mva-registeret. Vi har derfor stengt piloten for denne gang.