Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Juridisk informasjon

Fra 1 juli 2011 skal privat personer i Norge som kjøper elektroniske tjenester fra utlandet, betale merverdiavgift. Det er den utenlandske leverandøren av elektroniske tjenester som må kreve inn denne merverdiavgiften.

Skatteetaten har opprettet et forenklet system for registrering og rapportering. Reglene og det forenklede systemet ligner på reglene som har vært gjeldende i EU siden 2003. Mange tilbydere vil derfor allerede være kjent med innholdet i ordningen. 

Informasjon om MVA på elektroniske tjenester følger under: