Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Hva er MVA på elektroniske tjenester

Utenlandske leverandører av elektroniske tjenester til norske forbrukere (B2C) plikter å kreve inn og betale merverdiavgift til norske skattemyndigheter.

Den utenlandske leverandøren kan benytte den forenklede VOEC-ordningen (VAT On E-Commerce) til rapportering og betaling av MVA.

Den norske VOEC-ordningen tilsvarer EU-ordningen VAT MOSS.

Den forenklede ordningen er et alternativ til en ordinær registrering i MVA-systemet. Salg til private og offentlige virksomheter (B2B) skal fortsatt behandles etter de ordinære reglene om omvendt avgiftsplikt.

velg engelsk som språk for å få all juridisk informasjon.